Firma OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. jest wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski oraz krajów Europy Wschodniej włoskiej firmy Fenice Care System S.p.A. Unip., światowego lidera w produkcji środków chemicznych dla przemysłu garbarskiego. Dzięki tak solidnemu partnerowi dostarczamy na rynek wysokiej jakości produkty wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Współpraca

wspolpraca-ikona

Za­pra­sza­my­ do­ w­spół­pra­cy pro­du­cen­tó­w me­bli ta­pi­ce­ro­wa­ny­ch, za­kła­dy ta­pi­cer­skie­, sa­lo­ny­ me­blo­we, usłu­go­daw­có­w ch­cą­cych po­sze­rzy­ć port­fo­lio­ swo­ich usłu­g o­ra­z klien­tów in­dy­wi­du­al­nych.

Więcej

Szkolenia

szkolenia-ikona

Za­chęca­my do uczest­nic­twa w szkole­niach pra­kty­czno – teo­re­ty­cznych o­pra­co­wa­nych przez do­świa­dczo­nych tech­no­lo­gów OT­TI­MO SYSTEMS.

Więcej

Strefa klienta

strefa-klienta-ikona

Dzięki plat­for­mie B2B współ­pra­ca jest jesz­cze prostsza. Zo­stań Klientem OTTIMO SYS­TEMS i uzy­skaj do­stęp do panelu kontrahenta oraz do­dat­ko­wych informa­cji ze „Świata skó­ry”.

Więcej

Renowacja tapicerki DeLorean DMC-12 – fragment programu „Samochód marzeń: kup i zrób”

Renowacja i zabezpieczenie unikatowej tapicerki DeLorean z wykorzystaniem produktów marki Ottimo. Zakres prac obejmował czyszczenie tapicerki, odtłuszczenie powierzchni, naniesienie preparatu podkładającego, naniesienie bazy pigmentowej oraz wykończeniowej. Sprawdź nasza ofertę…

Renowacja fotela samochodowego – naprawa i farbowanie skórzanej tapicerki

Skóra samochodowa – zarówno na fotelach, jak i na kierownicy – starzeje się, pęka i przeciera. Na szczęście skórę można naprawiać i regenerować, efekty są zdumiewające. Sprawdź nasza ofertę…